Percorsi senesi | Gian Marco Crovetto

1999 | SIENA

 

Gian Marco Crovetto’s solo exhibition “Percorsi senesi”.