Percorsi senesi | Gian Marco Crovetto

1999 | Siena

 

Mostra personale di Gian Marco Crovetto “Percorsi senesi”.